مجموعه چهار جلدی «کتاب کار کودک من» تالیف مریم فرزانه جاجرمی و کبری صفری از سوی انتشارات مدرسه راهی کتابفروشی‌ها شد.

​کتاب کار برای کودکان استثنایی
​کتاب کار برای کودکان استثنایی

مجموعه چهار جلدی «کتاب کار کودک من» تالیف مریم فرزانه جاجرمی و کبری صفری برای آشنایی بیشتر کودکان با مفاهیم مختلف از سوی انتشارات مدرسه راهی کتابفروشی‌ها شد.

​کتاب کار برای کودکان استثنایی

این مجموعه با هدف تامین نیازهای کودکان استثنایی، در دسترس قرار گرفتن مواد بیشتر برای تمرین نوآموزان، در اختیار قرار گرفتن کتاب‌های آموزشی غیر از کتاب درسی برای والدین و جلوگیری از اتلاف وقت معلمان در کلاس و زمینه سازی برای تخصیص ساعات بیشتر به دانش‌آموزان طراحی، تالیف و عرضه شده است و دفترچه تمرینی برای جبران این خسران و کمک به کودکان استثنایی کشور و جایگزین مناسبی برای دفترچه‌های مشق مرسوم در کلاس است.

عنوان‌های این مجموعه چهارجلدی عبارتند از: «آشنایی با مشاغل»، «آشنایی با وسایل نقلیه»، «آشنایی با مفاهیم ریاضی» و «آشنایی با میوه‌ها».

در ابتدای هر جلد از این مجموعه در سخنی با معلمان گرامی و والدین توضیحاتی درباره این کتاب کارها ارائه شده است.

در بخشی از مقدمه این مجموعه نوشته شده است: «حدود ۵/۲ درصد جامعه آماری را افراد کم توان تشکیل می‌دهند. در خصوص انجام فعالیت برای این گروه از افراد دولت‌ها برنامه‌ریزی‌های خاص را انجام می‌دهند. در کشور ما مدارس استثنایی کار پشتیبانی علمی و عملی این افراد را بر عهده دارند. کتاب‌های درسی که در سال‌های اخیر تدوین شده‌اند بسیار کارامد و مفید واقع شده‌اند ولی کتاب کمک آموزشی در سطح کشور برای این دسته از افراد بسیار کم و محدود است و این دفترچه برای جبران کمبود و کمک به این گروه از کودکان تهیه شده است.»

انتشارات مدرسه مجموعه چهارجلدی «کتاب کار کودک من» را با شمارگان هزار نسخه و قیمت ۷۵ هزار ریال برای هرجلد منتشر کرده است.