درباره کتاب چرا من وجود دارم: کتاب درباره ى کودک باهوشى به اسم فیلوست که دوستى به نام سوفى دارد. در این جلد از کتاب براى فیلو این سوال به وجود مى آید که چرا وجود دارد ؟ و براى یافتن پاسخ با کمک سوفى به سراغ اشیا و موجودات مختلف مى رود.

آن ها در بیشتر کتاب با پاسخ هایى مواجه مى شوند که نمى توانند پاسخى منطقى و با استدلال براى یک پرسش باشند براى همین با رد کردن هریک به دنبال نفر بعدى مى روند. کودک اینگونه هم با شیوه هاى رد کردن پاسخ هاى غلط مواجه می شود و هم پافشارى کردن براى یافتن ریشه اى پرسشى که در ذهن دارد را مى آموزد.

مشخصات کتاب چرا من وجود دارم

معرفی کتاب چرا من وجود دارم
معرفی کتاب چرا من وجود دارم

نویسنده: اسکار برونیفیه

تصویر گر: دلفین دوران

مترجم: رویا خوئى

ناشر: پیدایش

گروه سنى: ۵ و ۶ سال و ۷ و ۸ سال

چاپ دوم ۱۳۹۵

فلسفه تنها رشته اى ویژه بزرگسالان و افراد خاص نیست. هر کس که به معناى پرسشى درباره زندگى مى اندیشد به فلسفه نیاز دارد.این پرسش ها براى کودکى که نسبتا تازه در حال کشف جهان پیرامون خود است بیشتر هم هست او به همه چیز فکر مى کند و درباره همه چیز سوال مى کند.کودک بیشتر اوقات سوال هایش را نمى پرسد و براى خود نگه مى دارد.مجموعه کتاب هاى کودک فیلسوف به کودک آموزش مى دهد تا خود با استدلال کردن جواب این پرسش ها را بیابد.

گزیده کتاب چرا من وجود دارم:

قایق جواب داد: چرا داد میزنى. من وجود دارم تا دور دنیا را بگردم و کشور هاى زیادى را ببینم.
فیلو گفت: عجب!اما من جز خانه مادربزرگم که در شهرستان زندگى مى کند هیچ جا نمى روم.

در این باره بخوانید  کتاب “چرا باید دست‌هایم را بشویم، وقتی کثیف نیستند؟”