درباره کتاب پدربزرگ و غول‌ های عاشق: تا به حال بی بی چهارشنبه را دیده اید؟ برای سبزه ی سفره ی هفت‌ سین نخود خیس کرده اید؟ تا به حال بوشاسب، غول خواب خوار! دست روی چشم هایتان گذاشته و وقت و بی وقت خوابتان کرده است؟ پوش، غول همه چیز خواه! وسایلتان را توی کیسه اش ریخته و گفته است: این ها مال پوشند! پوش پوش پوش؟ تا به حال در عروسی پدر و مادرتان باله رقصیده اید؟

این کتاب دومین جلد مجموعه کتاب دوغدو است.

مشخصات کتاب پدربزرگ و غول‌ های عاشق

معرفی کتاب پدربزرگ و غول‌ های عاشق
معرفی کتاب پدربزرگ و غول‌ های عاشق

نویسنده: فاطمه سرمشقی

ناشر: هوپا

گروه سنی: ۱۰ تا ۱۴ سال

سال چاپ: ۱۳۹۶

۲۷۸ صفحه

قیمت: ۱۹۵۰۰ تومان