کتاب من من هستم داستانی تصویری است درباره ی خودخواهی انسان ها و تاثیر واژه هایی که به کار می بریم. این داستان با زبانی ساده و به کمک تصاویر عاقبت انسان های خودمحور را نشان می دهد؛ انسان هایی که خود را محور عالم می پندارند؛ انسان هایی که از کلمه های «من» و «مال من» در سخنان شان بسیار استفاده می کنند. داستان وجود مستقل انسان ها را در کنار هم به رسمیت می شناسد. نویسنده در نوشتن این  داستان از نماد «رودخانه» متعلق به  چاکتاوها از بومیان امریکا الهام گرفته است. چاکتاوها بر این باورند که همانطو رکه نمی توان هم زمان در دو سوی رودخانه ایستاد، نمی توان به دو فرهنگ تعلق داشت؛ اما گاهی وقتی که رودخانه باریک می شود، کناره های رودخانه، به هم نزدیک می شوند؛ آن زمان است که می توان خم شد و انسانی را لمس کرد که در آن سوی رودخانه ایستاده است.

معرفی کتاب من من هستم
معرفی کتاب من من هستم

نویسنده : ماری لوییس فیتز پاتریک

مترجم: ناهید معتمدی

انتشارات : مبتکران

گروه سنی: ۷ تا ۱۲ سال

دریافت پنج لاک پشت در فهرست هفدهم لاک پشت پرنده در بهار ۹۴

خلاصه کتاب من من هستم
دو پسرک در دو سوی یک رود، هر یک خود را «پادشاه همه چیز» می خوانند و خود را مالک همه چیز می دانند. آن ها در مقابل هم می ایستند و این جمله ها را فریاد می زنند. جمله ها تبدیل به سیم های خارداری می شوند و میان آن ها می خزند و آن ها را از هم جدا می کند. به تدریج سیلی می شوند که آن ها را در بر می گیرد و در جزیره هایی کوچک حبس می کند و بیش از پیش از هم دور می کنند. هر یک دیگری را محکوم می کند و مقصر می داند. هنگامی که آن ها با فریاد اعلام می کنند که از هم متنفرند، واژه ها به هیولایی تبدیل می شوند که با آتش دهانش همه چیز را می سوزاند و خشک می کند. با از بین رفتن چیزهای زیبا، آن ها به کوچکی خود اعتراف می کنند. با ابراز پشیمانی پسرک ها، باریکه ای از رود به جریان می یابد تا دوباره جهانی نو ساخته شود.

به دنبال کتاب مناسب برای گروه سنی متناسب کودکتان هستید؟ بخش معرفی کتاب سایت سرسره را دنبال کنید…