درباره کتاب سفر به سرزمین وحشی ها: مکس لباس گرگی اش را می پوشد و شینطت می کند تا آنجا که مادرش به او می گوید «وحشی» و او را بدون شام به اتاقش می فرستد. اما چندی نمی گذرد که در اتاق مکس جنگلی بسیار سبز می روید و مکس وحشی بازی های خود را ادامه می دهد.

کتاب سفر به سرزمین وحشی شاهکار هنری موریس سنداک است. او با تصاویر و متن جادویی خود کودکان را در دنیای خیال انگیزش با خود همراه می کند. او موجوداتی را به تصویر می کشد که به ظاهر ترسناک اما در نهایت رام و دوست داشتنی هستند.

در انتهای کتاب مکس دیگر نمی خواهد وحشی ترین موجود دنیا باشد بلکه می خواهد دوست داشتنی باشد و پیش کسانی که دوستش دارند و در فضایی که احساس امنیت می کند. علاوه بر این از مهم ترین کارکردهای کتاب رویارویی با موجودات خیالی است که کودکان در اتاق تاریک و فضاهای بسته و … پیش خودشان متصور می شوند. کودک با مواجهه شدن با آنها در داستان نگاه دیگری به آنها پیدا می کند.

معرفی کتاب سفر به سرزمین وحشی ها
معرفی کتاب سفر به سرزمین وحشی ها

نویسنده و تصویرگر: موریس سنداک

مترجم: طاهره آدینه پور

ناشر: شرکت انتشارات فنی

سال نشر: ۱۳۸۳

گروه سنی: ۵ و ۶ سال _ ۷ و ۸ سال

گزیده کتاب سفر به سرزمین وحشی ها
هنگامی که به سرزمین وحشی ها رسید آنها وحشیانه دندان بهم ساییدند. چشم های وحشتناک خود را به این طرف . آن طرف چرخاندند و چنگال های وحشتناک خود را نشان دادند. تا اینکه پسرک داد زد: «ساکت!» و بدون آن که پلک بزند چنان در چشم های زرد رنگ آنان خیره شد که از وحشت خشکشان شد. آنها او ا وحشی ترین موجود عالم نامیدند. و برای پادشاهی سرزمین وحشی ها انتخابش کردند.

فعالیت های مرتبط با کتاب سفر به سرزمین وحشی ها
این کتاب می تواند بستر مناسبی برای انجام این فعالیت ها برای گروه سنی ۵ و ۶ سال _ ۷ و ۸ سال باشد:

گفت و گوی گروهی
دوست داری موقع شیطنت چه کارهایی انجام بدهی؟
دوست داشتی تو را هم مانند مکس وحشی ترین موجودات می خواندند؟
تا حالا احساس تنهایی کرده ای؟ چه زمان هایی؟
چه موقع هایی احساس می کنی همه تو را دوست دارند؟
زمان هایی که تنبیه ات می کنند چه احساسی داری؟

نقاشی
وحشی ترین موجودات دنیا از نظر تو چه شکلی هستند؟ آنها را بکش.
دوست داشتنی موجودات چه شکلی هستند؟ می توانی آنها را بکشی؟

  به دنبال کتاب مناسب برای گروه سنی متناسب کودکتان هستید؟ بخش معرفی کتاب سایت سرسره را دنبال کنید…

[irp posts=”17120″ name=”معرفی مجموعه کتاب نجات ارداس”]