کتاب رویکردهای آموزشی گامی است تا مسئولین، کارشناسان، برنامه‌ریزان و دست اندرکاران آموزشی ما بتوانند با تنوع دیدگاه‌های آموزش و پرورش رو در رو شوند. این کتاب می‌کوشد که به مبانی، فلسفه و مرز هر رویکرد آموزشی بپردازد و با توضیح جامع درباره‌ی هریک از دیدگاه‌ها و رویکردها، ذهن دست‌اندکاران آموزشی را نسبت به روش‌ها و شیوه‌های متفاوت آموزشی بازتر می‌کند. اینکه نمی‌توان دو دیدگاه و فلسفه‌ی فکری را با هم درآمیخت و نیاز مبرم جامعه‌ی آموزشی ما به داشتن یک رویکرد و فلسفه‌ی مشخص و یکپارچه از دیگر اهدافی‌ست که محتوای کتاب به‌آن اشاره دارد.

نویسنده: ناصر یوسفی

ناشر: شرکت سهامی انتشارات کارگاه کودک

سال نشر: ۱۳۸۸

گزیده کتاب رویکردهای آموزشی در کار با کودکان خردسال
چه رفتارگراها، چه شناختی‌ها و چه تحولی‌نگرها هیچ‌کدام به تفاوت‌های فردی اعتقادی نداشتند و یا اصولا مساله‌ی مهمی در برنامه‌های آنان نبود، اما انسان‌گراها به اولین اصلی که توجه کردند به یگانگی انسان، به فردیت و به تفاوت‌های فردی بود. این‌که انسان موجود منحصر به فردی است و حضور یگانه‌ای دارد که قابل مقایسه با حضور هیچ انسان دیگری نیست، به نوعی اعتماد به نفس از دست رفته را به انسان بازگرداند. در کل نوع نگاه انسان‌گراها به انسان نگاهی خوش‌بینانه و امیدبخش است و معتقدند که انسان به سوی خیر حرکت می‌کند. (راجرز ۱۹۵۳)

در این باره بخوانید  نشست ادبیات کودک و صنعت نشر در نروژ