کتاب دوست ندارم بوسم کنی
کتاب دوست ندارم بوسم کنی

آموزش حفاظت از حریم شخصی و مراقبت از بدن از جمله مسائلی ست که کودک ما را در برابر هر گونه سو استفاده به ویژه سو استفاده های جنسی بیمه میکند.
در اکثر موارد کودکان به علت ترس از تحقیر شدن و همچنین تهدید درباره ی اتفاقات خطر سازی که برایشان رخ می دهد با والدین خود صحبت نمی کنند . و همچنین اغلب والدین به علت ناآگاهی و عدم دانش کافی آموزش های لازم را به کودک نمی دهند. کتاب دوست ندارم بوسم کنی بهانه ای ست برای تمام والدین و کودکان تا بار دیگر به صورت درست و کنترل شده با هم به گفتگو بنشینند.

نویسنده: مریم اسلامی

تصویر گر: غزاله بیگدلو

ناشر: غنچه

سال نشر: ۱۳۹۵

خلاصه کتاب دوست ندارم بوسم کنی

خرگوشکی که شخصیت اصلی داستان است در طول داستان با شوخی های آزاردهنده ی یکی از دوستان پدرش مواجه می شود و از این بابت خیلی ناراحت است تا اینکه در پایان داستان با آموختن چگونه نه گفتن در برابر شوخی های او به این مسئله پایان میدهد.

در این باره بخوانید  کتاب کنارم بمون پاندا کوچولو