کتاب داستان‌های دروغگو

دروغگو، شاید دروغگو نباشد. قدرت تخیل او آنقدر زیاد است که هزاران داستان برایت تعریف می‌کند. درست مثل کودکانی که ذهن‌های بسیار خلاقی دارند. ذهن‌هایی که به هرکجا بخواهند پرواز می‌کند و ماجراهای عجیب و غریبی می‌سازد.

 

نویسنده: فرناندو سورنتینو

مترجم: رضا اسکندری

ناشر: هوپا

سال نشر: ۱۳۹۵

گروه سنی: ۹ و ۱۰ سال _ ۱۱ و ۱۲ سال

 

 

 

گزیده کتاب داستان‌های دروغگو

گفت: «داستان علاءالدین و چراغ جادویش را که می‌دانی؟»
– مگر کسی هست که نداند؟
دروغگو با لحن پیروزمندانه‌ای گفت: «این چیزی است که تو فکر می‌کنی!چیزی که نه تو و نه هیچ کس دیگری، البته به جز من نمی‌داند، اتفاقاتی است که در سال‌های پس از آن و در دوران حکمرانی علاءالدین رخ داد. بگذار برایت بگویم.» می‌خواستم اعتراض کنم و بگویم سرم شلوغ است و کلی چیز باید بنویسم اما فایده نداشت. بی آنکه اجازه بگیرد، یک فنجان قهوه‌ی دیگر برای خودش ریخت، آن را روی میز گذاشت و داستان را برایم تعریف کرد.

 

فعالیت های مرتبط با کتاب داستان‌های دروغگو

این کتاب می تواند بستر مناسبی برای انجام این فعالیت برای گروه سنی ۹ و ۱۰ سال _ ۱۱ و ۱۲ سال زیر باشد:

تاریخ

  • داستان چنگیز خان مغول را می‌دانی؟ اگر در زمان او زندگی می‌کردی و قدرتی داشتی چطور جلوی او را می‌گرفتی؟
  • فرض کن تو پادشاهی در زمان قاجار بودی. چه کارهایی انجام می‌دادی تا اوضاع ایران بهتر شود؟

 

[easy_image_gallery]

در این باره بخوانید  کتاب پسرک و ناخدای شجاع