درباره کتاب حقه‌بازی‌های کارلسون: اریک توی اتاقش تنهاست و دلش گربه‌ ی کوچکی را می‌ خواهد که سر راه مدرسه‌ اش بوده، ناگهان کارلسون پشت بومی می‌ آید و همه‌ چیز عوض می‌ شود. کارلسون پشت بومی همراه تنهایی‌ های اریک می‌ شود و توی اتاق کوچک اریک با هم ساعت‌ ها سرگرم می‌ شوند و بازی می‌ کنند. دنیایی که در آن این چنین اتفاقاتی می‌ افتد تخیل مخاطب کودک را پرواز می‌ دهد، او بیرون از چهارچوب نظم و مقررات زندگی، آزادانه خیال‌ پردازی می‌ کند و برای خودش دنیایی می‌ سازد که شروع رویاهای بزرگسالی‌ اش است.

مشخصات کتاب حقه‌بازی‌های کارلسون

کتاب حقه‌بازی‌های کارلسون
کتاب حقه‌بازی‌های کارلسون

نویسنده: آسترید لیندگرن

مترجم: امیلی امرایی

ناشر: هوپا

سال نشر: ۱۳۹۵

گروه سنی: ۹ تا ۱۲ سال

 

 

گزیده ای از این کتاب:
شب بهاری قشنگی بود. آسمان شب روشن بود. اریک هم پنجره را باز گذاشته بود و نسیمی ملایم توی اتاق می‌ پیچید و پرداه را تکان‌ تکان می‌ داد، انگار پرده برای خودش می‌ رقصید. اریک رفت جلوی پنجره تا بیرون را تماشا کند که یک دفعه مرد قلنبه‌ ی کوچکی را دید که پرواز می‌ کرد، مرد تپلی که پروازکنان از جلوی پنجره‌ ی اتاق اریک رد شد و در حین پرواز نگاهی به اریک انداخت، راهش را کشید و رفت. مرد تپل کسی نبود جز کارلسون پشت بومی! اما اریک او را نمی‌ شناخت. مرد چاقالو پرواز کرده بود و روی پشت بام، رو به‌ روی اتاق اریک، چرخ می‌ زد…

فعالیت های مرتبط با کتاب حقه‌ بازی‌ های کارلسون

این کتاب می تواند بستر مناسبی برای انجام این فعالیت برای گروه سنی ۹ و ۱۰ _ ۱۱ و ۱۲ سال زیر باشد:

داستان نویسی

فکر کن تو هم یک روز پشت پنجره‌ ات نشسته‌ ای و یک کارلسون پشت بومی قلنبه می‌ آید سراغت. یک ماجرای هیجان‌ انگیز که ممکن است اتفاق بیفتد را بنویس.
به جز کارلسون پشت‌ بومی به‌ نظرت چه موجود دیگری می‌ تواند بیاید و تو را هیجان زده کند؟ درباره‌ ی آن بنویس

محیط زیست

تو هم دوست داشتی یک حیوان خانگی داشتی؟ بعضی از حیوانات و پرندگان را وقتی می‌ آوری توی خانه اذیت می‌ شوند. می‌ دانی کدام حیوان یا پرنده را می‌ توان توی خانه نگه داشت بدون اینکه اذیت شوند؟