کتاب حقه‌بازی‌های کارلسون

اریک توی اتاقش تنهاست و دلش گربه‌ی کوچکی را می‌خواهد که سر راه مدرسه‌اش بوده، ناگهان کارلسون پشت بومی می‌آید و همه‌چیز برای�� عوض می‌شود. کارلسون پشت بومی همراه تنهایی‌های اریک می‌شود و توی اتاق کوچک اریک با هم ساعت‌ها سرگرم می‌شوند و بازی می‌کنند. دنیایی که در آن این چنین اتفاقاتی می‌افتد تخیل مخاطب کودک را پرواز می‌دهد، او بیرون از چهارچوب نظم و مقررات زندگی، آزادانه خیال‌پردازی می‌کند و برای خودش دنیایی می‌سازد که شروع رویاهای بزرگسالی‌اش است.

نویسنده: آسترید لیندگرن

مترجم: امیلی امرایی

ناشر: هوپا

سال نشر: ۱۳۹۵

گروه سنی: ۹ و ۱۰ سال _ ۱۱ و ۱۲ سال

 

گزیده کتاب حقه‌بازی‌های کارلسون

شب بهاری قشنگی بود. آسمان شب روشن بود. اریک هم پنجره را باز گذاشته بود و نسیمی ملایم توی اتاق می‌پیچید و پرداه را تکان‌تکان می‌داد، انگار پرده برای خودش می‌رقصید.اریک رفت جلوی پنجره تا بیرون را تماشا کند که یک دفعه مرد قلنبه‌ی کوچکی را دید که پرواز می‌کرد، مرد تپلی که پروازکنان از جلوی پنجره‌ی اتاق اریک رد شد و در حین پرواز نگاهی به اریک انداخت، راهش را کشید و رفت. مرد تپل کسی نبود جز کارلسون پشت بومی! اما اریک او را نمی‌شناخت. مرد چاقالو پرواز کرده بود و روی پشت بام، روبه‌روی اتاق اریک، چرخ می‌زد…

فعالیت های مرتبط با کتاب حقه‌بازی‌های کارلسون

این کتاب می تواند بستر مناسبی برای انجام این فعالیت برای گروه سنی ۹ و ۱۰ _ ۱۱ و ۱۲ سال زیر باشد:

داستان نویسی

فکر کن تو هم یک روز پشت پنجره‌ات نشسته‌ای و یک کارلسون پشت بومی قلنبه می‌آید سراغت. یک ماجرای هیجان‌انگیز که ممکن است اتفاق بیفتد را بنویس.
به جز کارلسون پشت‌بومی به‌نظرت چه موجود دیگری می‌تواند بیاید و تو را هیجان زده کند؟ درباره‌ی آن بنویس

در این باره بخوانید  کارگاه مهارت های زندگی به روش مونته سوری

بیشتر بخوانید  استرس کودک برای رفتن به مدرسه

محیط زیست

تو هم دوست داشتی یک حیوان خانگی داشتی؟ بعضی از حیوانات و پرندگان را وقتی می‌آوری توی خانه اذیت می‌شوند. می‌دانی کدام حیوان یا پرنده را می‌توان توی خانه نگه داشت بدون اینکه اذیت شوند؟

 

[easy_image_gallery]