جم جمک برگ خزون شامل متل هایی است که سال ها سینه به سینه نقل شده. متل هایی که روزهای خوش کودکی را شیرین تر می کردند. ترانه های جادویی آهنگین که از قید زمان و مکان خارج بودند و تخیلی داشتند بی حد و مرز. مادرها و پدرها, پدربزرگ ها و مادربزرگ ها با خواندن این متل ها عشق و زندگی را به کودکان خود می بخشیدند. این روزها که این ثروت ملی کم رنگ شده, ثمینه باغچه بان مجموعه ای از این متل ها را در این کتاب گردآوری کرده است. ما می توانیم با خواندن این متل ها برای کودکان خود, پا در دنیای شان گذاشته و با ذهن آزاد و بی پروای شان همراه شویم.

معرفی کتاب جم جمک برگ خزون
معرفی کتاب جم جمک برگ خزون

گردآوری: ثمینه باغچه بان (پیرنظر)

ناشر: چاپ و نشر نظر

سال نشر: ۱۳۸۷

گروه سنی:  ۵ و ۶ سال _ ۷ و ۸ سال

گزیده کتاب جم جمک برگ خزون
جم جمک برگ خزون, مادرم زینب خاتون, گیس داره قد کمون, از کمون بلندتره, از شبق مشکی تره, گیس اون شونه می خواد, شونه فیروزه می خواد, حمام سی روزه می خواد, هاجستم و واجستم, تو حوض نقره جستم, نقره نمکدونم شد, هاجری به قربونم شد.

فعالیت های مرتبط با کتاب جم جمک برگ خزون
این کتاب می تواند بستر مناسبی برای انجام این فعالیت ها برای گروه سنی ۵ و ۶ سال _ ۷ و ۸ سال باشد:

نقاشی
شعر جم جمک برگ خزون را بخوان. به نظر تو زینب خانوم چه شکلی است؟ او را نقاشی کن.
متل دویدم و دویدم را بخوان. داستان آن را روی شش کاغذ نقاشی کن. توی هر کاغذ یک قسمت از قصه ی متل را بکش.

آشنایی با مشاغل
یکی بود یکی نبود را بخوان. از بزرگ تر هایت بخواه هرچه می دانند درباره خراطی, عصاری, نمدمالی, قصابی, بزازی, بقالی, بندبازی برای تو بگویند.
حالا تو نمایش این شغل ها را با دوستانت بازی کن.

قصه و نقاشی
متل قصه قصه را بخوان. می دانی سلیمان که بوده و قالیچه ی سلیمان چیست؟ از بزرگ ترهایت بخواه قصه ی حضرت سلیمان و قالیچه اش را برای تو تعریف کنند. حالا تو برای قصه ای که شنیدی نقاشی بکش.

  به دنبال کتاب مناسب برای گروه سنی متناسب کودکتان هستید؟ بخش معرفی کتاب سایت سرسره را دنبال کنید…