کتاب تق تق, ماا گاوهایی که تایپ می کنند

گاوهای براونِ کشاورز، گاوهایی معمولی نیستند. آنها دوست دارند تایپ کنند. اما براونِ کشاورز به آنها اهمیتی نمی دهد و آنها هم اعتصاب می کنند. نویسنده موقعیت های بسیار گیرا و طنزگونه ای در کت��ب به وجود آورده که در عین حال بسیار پرمعنا نیز هستند. گاوهای براونِ کشاورز به طویله ی خود قانع نیستند و بعدها مرغ ها و اردک ها نیز مانند گاوها می شوند و درخواست هایی از براونِ کشاورز می کنند. تصاویر کتاب نیز متن را غنی تر ساخته و مخاطب کودک را هرچه بیشتر درگیر داستان می کند.

 

نویسنده: دورین کرونین
مترجم: اکرم حسن
ناشر: آفرینگان
سال نشر: ۱۳۹۱
گروه سنی: ۵ و ۶ سال _ ۷ و ۸ سال

 

گزیده کتاب تق تق, ماا گاوهایی که تایپ می کنند

براونِ کشاورز مشکلی دارد. گاوهایش دوست دارند تایپ کنند. او از صبح تا شب می شنود: تق تق، ما. تق تق، ما. تق تق، ما. اول صداهایی را که می شنید, باور نمی کرد. گاوهایی که تایپ می کنند؟ بعد چیزی را که می دید نمی توانست باور کند.

«کشاورز عزیز، براون، شب ها طویله خیلی سرد است. ما چند پتوی برقی می خواهیم. با احترام، گاوها»
براون کشاورز گفت: «اصلا. حرفش را هم نزنید. خبری از پتوی برفی نیست.» پس گاوها اعتصاب کردند و یادداشتی روی در طویله زدند. «متاسفیم. امروز تعطیل است. شیر نداریم.»

 

فعالیت های مرتبط با کتاب تق تق, ماا گاوهایی که تایپ می کنند

این کتاب می تواند بستر مناسبی برای انجام این فعالیت ها برای گروه سنی ۵ و ۶ سال _ ۷ و ۸ سال باشد:

در این باره بخوانید  پیرمرد و ببر نمایشی برای کودک و نوجوان

علوم

تا حالا طویله ای از نزدیک دیده ای؟ می توانی یک طویله بکشی؟
می دانی اردک ها چه می خورند؟
می دانی اردک ها کجا زندگی می کنند؟
چه حیواناتی توی مزرعه زندگی می کنند؟

نقاشی

یک مزرعه بکش. توی مزرعه حیواناتی را که دوست داری با لانه هایشان نقاشی کن.
چند اردک را که در حال شنا کردن هستند بکش. می دانی چگونه توی آب حرکت می کنند؟

 

[easy_image_gallery]