درباره کتاب ترسیم خط در هنر: در آثار نقاشی، خط ها، حس های متفاوتی در بیننده به وجود می آوردند. یک خط نازک و منحنی با یک خط زمخت و شکسته دو معنای مختلف را در ذهن ایجاد می کنند و هنرمندان در طول تاریخ هنر استفاده های گوناگونی از خط کرده اند. خطوطی که سرشار از انرژی و هیجان هستند، خط نوشته ها، خط های بریده بریده، خط های راه راه، هرکدام دنیای متفاوتی می سازند و مخاطبان با شناخت و بررسی آنها می توانند معنای نهفته در آثار هنری را دریابند و خود از کاربرد آنها در نقاشی و آثار هنری خود استفاده کنند.

معرفی کتاب ترسیم خط در هنر
معرفی کتاب ترسیم خط در هنر

نویسنده: گیلیان ولف

مترجم: فاطمه کاوندی

ناشر: چاپ و نشر نظر

سال نشر: ۱۳۸۸

گروه سنی: ۹ تا ۱۲ سال

 

 

گزیده کتاب ترسیم خط در هنر

وقتی به درختان و گیاهان نگاه می کنید, معمولا به تک تک برگ های آن توجه نمی کنید. روسو هر برگ را جداگانه نقاشی کرده است. او عاشق گیاهان عجیب و غریب و غیر بومی سرزمین های دور بود. او می گفت آنها حسی را به او القا می کنند که گویی وارد یک نمایش شده, جایی که می تواند فرد دیگری باشد. هرچند او هود هرگز به جنگل نرفت, اما چیزی, شاید شبیه به جنگل یا جایی که میوه های گرمسیری و گل و گیاهان می رویند, به ما نشان می دهد.

فعالیت های مرتبط با کتاب ترسیم خط در هنر

این کتاب می تواند بستر مناسبی برای انجام این فعالیت برای گروه سنی ۹ و ۱۰ _ ۱۱ و ۱۲ سال زیر باشد:

در این باره بخوانید  کتاب پسری با پیژامه‌ی راه راه

نقاشی

یک منظره را در یک صفحه ی مستطیل، سه گوش و دایره شکل بکش. کدام را بیشتر از همه دوست داری؟
می توانی کمد لباست را با خط های راه راه (راه های عمودی و افقی) طراحی کنی؟
بدون اینکه بخواهی چیزی بکشی یک مداد بردار و روی کاغذ سفید خط خطی کن. حالا خط خطی هایت را خوب نگاه کن. به نظرت شبیه چه چیزی شده؟
می توانی با کلمات چیزی بکشی؟
تصویر فیل اثر رامبراند را نگاه کن. تو هم می توانی حیوانی را بکشی و سایه بزنی؟
تا حالا شده گربه ای که عصبانی است ببینی؟ چهره اش در این مواقع چه تغییری می کند؟ می توانی آن را بکشی؟

  به دنبال کتاب مناسب برای گروه سنی متناسب کودکتان هستید؟ بخش معرفی کتاب سایت سرسره را دنبال کنید…

[irp posts=”17387″ name=”معرفی کتاب قصه‌ های الفبا”]