مامان پیچ سعی می کند به هیچ داستان نوشتن یاد بدهد. روایت کردن، راوی اول شخص، جزیی نگری، شخصیت پردازی تعلیق و پیام غیر مستقیم از مباحثی است که در قالب طنز و داستان به آن پرداخته شده. هیچ سعی می کند منظور مامان پیچش را بفهمد و قصه ای آنطور که او می گوید تعریف کند اما موفق نمی شود. در همین کشمکش های هیچ و مامان پیچ مباحثی مطرح می شود که نه تنها طنز بسیار دلنشینی دارد بلکه ذهن کودک را با قصه گویی و داستان نویسی نیز آشنا می کند.

کتاب آموزش‌های داستان نویسی مامان پیچ برای هیچ
کتاب آموزش‌های داستان نویسی مامان پیچ برای هیچ

نویسنده: سید نوید سید علی اکبر

ناشر: گل آقا

سال نشر: ۱۳۹۴

گروه سنی: ۷ و ۸ سال _ ۹ و ۱۰ سال _ ۱۱ و ۱۲ سال

 

دریافت چهار لاک پشت در فهرست هفدهم لاک پشت پرنده در بهار ۹۴

گزیده کتاب آموزش‌های داستان نویسی مامان پیچ برای هیچ
هیچ یک بچه ی جزغله ی کوچک بود. از همین بچه های تپلوی لپ دار که مامان های تپلوی لپ دار دارند. مامانش لپ های هیچ را با دست می گرفت و شبیه خمیر شیرینی فشار می داد تا لب های هیچ مثل یک ماهی قرمز که یک خرده هم آب توی دهانش نگه نداشته باشند جلو بیاید. آن وقت خوشش می آمد از هیچ و می گفت: جوجه! جوجه ی منی تو!
اسم مامانش پیچ بود. مامان پیچ دوست داشت هیچ داستان بنویسد. برای همین می خواست او را از همان کوچولویی هایش برای این کار آماده کند.

فعالیت های مرتبط با کتاب آموزش‌های داستان نویسی مامان پیچ برای هیچ
این کتاب می تواند بستر مناسبی برای انجام این فعالیت ها برای گروه سنی ۷ و ۸ سال _ ۹ و ۱۰ سال _ ۱۱ و ۱۲ سال باشد:

داستان نویسی
یک روز خود را از صبح که بیدار می شوی تا شب تعریف کن.
از یک اتفاقی که در مدرسه ات افتاده یک داستان بنویس.
از زبان خودت یک داستان درباره ی یک اتفاقی که در خانه تان افتاده بنویس.
می توانی یک داستان درباره ی اتاقت بنویسی؟ چه اتفاقی می تواند توی اتاق تو بیفتد؟ آن را طوری بنویس که بتوانیم اتاقت را تصور کنیم.
درباره ی یک پسر یا دختر ۱۰ ساله قصه ای بنویس. اما طوری که ما بفهمیم آن دختر یا پسر چه خصوصیاتی دارند. مغرور هستند یا مهربان یا خنده رو یا …

  به دنبال کتاب مناسب برای گروه سنی متناسب کودکتان هستید؟ بخش معرفی کتاب سایت سرسره را دنبال کنید…

[irp posts=”18452″ name=”‎معرفی کتاب یاسمن و جوجه‌ ها”]