خانواده‌ها باید در برقراری روابط عاطفی صمیمانه با فرزند خود بکوشند تا از بروز معضلاتی مانند فرار از خانه و نابسامانی کانون خانواده جلوگیری کنند.

امان اله قرائی‌ مقدم جامعه شناس اظهار داشت: در محیط خانواده هایی که مهر و محبت بر آن‌ها حاکم است، فرزندان قانع بار می‌آیند. در صورتی که در خانواده هایی که با خلأ عاطفی مواجه هستند، معضلاتی مانند فرار فرزندان از خانه و سایر نابسامانی ها مشاهده می شود.

نقش روابط عاطفی در خانواده روی تربیت فرزند
نقش روابط عاطفی در خانواده روی تربیت فرزند

وی افزود: خانواده‌های سالم فرزندان قانعی را پرورش می‌دهند و محیط این خانواده‌ها، محیطی سرشار از محبت است و در این خانواده ها معضل فرار فرزندان دیده نمی‌شود.

این جامعه شناس تصریح کرد: در کنار هم بودن و بر سر یک سفره نشستن از جمله عوامل موفقیت و آرامش در خانواده‌ها است، به طوری که اعضای یک خانواده از محبت و مهربانی یکدیگر سیراب می شوند.

قرائی‌مقدم گفت: برآورده نشدن خواسته‌های منطقی فرزندان هم مسأله دیگری است که گاهی در فرار آن‌ها از خانواده موثر است.

وی تصریح کرد: معضل فرار فرزندان از خانه و خانواده، بحران های هویتی را برای فرزندان، خانواده و جامعه به وجود می آورد.