مرکز خلاقیت و موسیقی بسازیم برای کودکان ۵ تا ۸ سال کارگاه یک روزه پرورش فکر برگزار می کند.

هدف از کارگاه پرورش فکر توانمند سازی کودکان در تفکر خلاق و حل مسئله است. زمان برگزاری کارگاه پرورش فکر ۲۹ شهریور ماه، ساعت ۱۵:۳۰ است.

برای اطلاعات بیشتر با شماره های ۲۲۲۲۲۰۶۴ و ۲۲۲۲۲۶۹۲ تماس بگیرید.

کارگاه یک روزه پرورش فکر برای کودکان
کارگاه یک روزه پرورش فکر برای کودکان