گروه قصه گویی دیجیتال شهرزاد کارگاهی با عنوان “خورشید را ببین” برگزار می کند. این کارگاه در روز پنجشنبه ۱۱ آبان ماه ساعت ۱۰ الی ۱۲ در مکان پردیس علم و فناوری برگزار می شود و شرکت در آن رایگان است.

هر یک از ما نگاهی منحصر به فرد به جهان پیرامون خود داریم. در این کارگاه درباره ویژگی های ” نگاه فردی ” با هم گفتگو می کنیم و در جریان یک فعالیت گروهی رابطه آن را با “دریافت جمعی” می شناسیم.

زمان: پنجشنبه ۱۱ آبان ماه ساعت ۱۰ الی ۱۲

آدرس: خیابان نوفل لوشاتو، بن بست مسعود سعد، پلاک ۱۲

برای اطلاعات بیشتر و هماهنگی با شماره ۶۶۷۰۶۰۶۹ تماس بگیرید.

کارگاه قصه گویی در پردیس علم و فناوری
کارگاه قصه گویی در پردیس علم و فناوری