موسسه مامیران کارگاه جدایی تدریجی کودک از مادر را برگزار می کند.

این کارگاه برای کودکان با گروه سنی ۲٫۵ تا ۳٫۵ سال در نظر گرفته شده است. شروع کارگاه جدایی تدریجی کودک از مادر اول دی ماه در روزهای شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه در شیفت صبح و عصر برگزار می شود.

شامل کارگاه های:

* بازی و موسیقی
* هنر و خلاقیت
* آشپزی و دست ورزی
* مهارت های حرکتی
* بازی و هیجان (تقویت ادراک حسی)
* نمایش خلاق

جهت اطلاعات بیشتر، با خانه کودک «مامیران» با شماره های ۰۲۱۴۴۲۲۷۹۴۳ و ۰۲۱۴۴۲۲۷۹۴۴ تماس بگیرید.

کارگاه جدایی تدریجی کودک از مادر
کارگاه جدایی تدریجی کودک از مادر