کارگاه بازی و رشد ویژه مادر و کودک

کارگاه بازی و رشد ویژه مادر و کودک
کارگاه بازی و رشد ویژه مادر و کودک

زمان: شروع ، یکشنبه ۲ آبان ماه به مدت چهار جلسه

ساعت: گروه اول ۱۲ تا ۱۳ ، گروه دوم ۱۳:۱۵ تا ۱۴:۱۵

مکان: موسسه مادران امروز

نشانی: خیابان ولیعصر، ابتدای خیابان شهید مطهری، خیابان سربداران  نبش جهانسوز، پلاک ۳۷ ، واحد یک ( زیر همکف )

شماره تماس: ۸۸۹۰۳۴۵ ، ۸۸۹۰۱۴۳۶ ، ۸۸۷۲۸۳۱۷

این کارگاه ویژه مادر و کودک دو تا دو و نیم سال برگزار می شود .
محیط مناسب برای رشد کودکان زیر دو سال محیطی است که در آن حواس کودک به اشکال مختلف و با وسایل متنوع تحریک شود و هم چنین شرایط را برای جنب و جوش کودک فراهم کند در کارگاه های بازی ، رشد تلاش می شود با همراهی مادر و نظارت مربی و انجام انواع بازی ها محیط رشدی کودک را پر بار تر کرد .