ورجه وورجه عنوان کارگاه مادر و کودک که توسط خانم مردوست برای گروه سنی دو سال برگزار می شود.

بازی های این کارگاه با تاکید بر ارزش و تاثیر هنر بر تخیل کودک دوساله طراحی شده است. کارگاه بازی دوشنبه ها ساعت ۱۷ الی ۱۸ و در ٨ جلسه یک روز در هفته درنظر گرفته شده است.

البته این مهد کودک کارگاهی برای تقویت حس پنجگانه برای گروه سنی ۱ تا ۲ سال هم برگزار می کند.

ورجه وورجه کارگاه بازی برای مادر و کودک
اهداف پیش بینی شده برای این کارگاه:

*پرورش تخیل کودک از طریق استفاده از ابزار هنر، برای تقویت خلاقیت
*لذت بردن از بازی های دسته جمعی
*تجربه ی اجتماعی امن و دلپذیر برای کودک دو ساله از طریق بازی ‍

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام با شماره های ٢٢٣٨٧٩٠۴ و ٢٢٣٨۶۵٩۴ تماس بگیرید.

بیشتر بخوانید …  رشد ناخن کودک به چه عواملی بستگی دارد؟