کارگاه مادر و کودک در مهد کودک لوح سفید برگزار می شود.

کارگاه بازی های خلاق برای مادر و کودک
این کارگاه به بازی های خلاق اختصاص دارد و برای کودکان در گروه سنی ۱/۵ تا ۲/۵ سال مناسب است.

کارگاه بازی های خلاق روزهای سه شنبه از ساعت ۱۱ تا ۱۲ دایر می شود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با شماره ی ۲۲۳۸۶۵۹۴ تماس بگیرید.