خانه مادر و کودک ایرانی کارگاه آدم برفی کودکانه برگزار می کند. کارگاه آدم برفی کودکانه در خانه مادر و کودک ایرانی گروه ۱ تا ۱/۵ سال: دوره علاقمندی گروه ۱/۵ تا ۲ سال: دوره هوش و خلاقیت گروه ۲ تا ۳ سال: دوره هوش و خلاقیت گروه ۳ تا ۴ سال: دوره کودک خلاق گروه ۴ تا ۵ سال: مادر در سالن انتظار حضور دارد جهت ثبت نام تماس بگیرید: ۷۷۸۶۵۵۸۷-۷۷۸۶۵۶۳۳ بیشتر بخوانید …   نمایش شنل قرمزی در کتاب جادویی