مشابه کشور ما در بعضی کشورها مانند فرانسه خانواده های زیادی هستند که ماشین ندارند و اگر هم دارند، رانندگی تا مدرسه گزینه خوبی نیست، مخصوصاً اگر ترافیک خیلی بد باشد.

در این شرایط بیشتر مسیرها پیاده طی می شود و بچه ها از ۸ یا ۹ سالگی خودشان شروع به رفتن به مدرسه می کنند.

در شرایطی که فاصله خانه تا مدرسه تنها چند دقیقه است، روی پیاده روی فرزندان حساس نباشید، چون این برای استقلال آنها بسیار مهم و البته قابل تحسین است.

بگذارید بچه ها خودشان به مدرسه بروند
بگذارید بچه ها خودشان به مدرسه بروند

برخی اوقات می توانید خودتان روال بیدار شدن تا مدرسه رفتن آنها را به صورت پنهانی کنترل کنید. به صورت نامحسوس دنبالشان بروید تا از کیفیت انجام کار آنها مطمئن شوید.

گاهی حتی گم شدن آنها مهم نیست، در اکثر موارد خودشان عکس العمل طبیعی را یافته و به طور معمول راهی خانه می شوند. بعضی مواقع هم مسائلی در مدرسه پیش می آید که شما باید آن را مدیریت کنید پس خونسرد باشید.

حتی الامکان مدرسه ای تا حداکثر ۱۵ دقیقه پیاده تا خانه بیابید. فرزندانتان از ۹ سالگی به بعد می توانند این مسیر را خودشان قدم بزنند. دیدن مستند ۱۵ دقیقه تا مدرسه نیز خالی از لطف نیست.

یک مستند شگفت انگیز که باعث می شود،این قدم زدن ۱۵ دقیقه ای دلپذیر به نظر رسیده و با کمال میل انجام شود. ویدئو آن را می توانید مشاهده کنید: