روبانها و کاغذهای تزئین کادو یکی از بهترین انتخابهای اوریگامی برای ساختن است. این موارد، اثربخشی و زیبایی هدیه را صد چندان می کنند.

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد. در بخش کاردستی های سایت سرسره می توانید انواع کاردستی های با اوریگامی را یاد بگیرید.

هدف این هنر آفریدن طرح‌های جالب از کاغذ با کمک تاهای هندسی است. معنای لغوی این واژه در زبان ژاپنی «تا کردن کاغذ» است و تمام مدلهای کاغذ و تا را دربردارد، حتی آنهایی که ژاپنی نیستند. اریگامی فقط از تعداد کمی از تاهای گوناگون استفاده می‌کند، ولی همین تاها می‌توانند به روش‌های گوناگونی ترکیب شوند تا طرحهای متفاوتی ایجاد کنند.

به طور کلی، این طرحها با یک برگ کاغذ مربع شکل آغاز می‌شود، که هر روی آن ممکن است به رنگ متفاوتی باشد و بدون بریدن کاغذ ادامه می‌یابد. اریگامی روش ارائهٔ اشکال است، که عمدتاً با خم کردن مادهٔ مورد استفاده کاغذ حاصل می‌شود.

طرز ساخت گل اوریگامی در تزئین کادو :

۱- با یک تکه مربعی شروع کنید، در حالت بالا بودن سمت سفید، روی دو قطر اصلی تا بزنید.

۲- هر چهار گوشه را روی محورهای نشان داده شده تا وسط، تا کنید.

۳- حال همه روی کار، رنگی است، مشابه مرحله قبل و روی محورهای نشان داده شده باز هم تا مرکز، تا بزنید.

۴- کار را به پشت برگردانید.

۵- مجدداً همه گوشه ها را تا مرکز تا کنید.

۶- روی خطوط خط چین نشان داده شده، هر مثلث را به بیرون تا کنید.

۷- کار را برگردانید و در چهار مربع شکل، روی محور های خط چین، نیمی از مربع را برگردانید و اجازه دهید عمودی بایستد.

۸- برای سایر مثلثهای باقی مانده نیز مرحله قبل را تکرار کنید.

کار شما آماده است.