دو نوزاد مبتلا به لوکمیا با مهندسی ژنتیک درمان شدند. نشانه های بهبود در یکی از نوزادان پس از ۱۶ ماه و در دیگری پس از یک سال و نیم آشکار شد.

یک درمان جدید سرطان به دو کودک مبتلا به لوکمیا کمک کرد تا پس از ۱۸ ماه از شر سرطان خلاص شوند. محققان بیمارستان گریت اورموند استریت در لندن این درمان را روی نوزادان آزمایش کردند.

دو نوزاد مبتلا به لوکمیا با مهندسی ژنتیک درمان شدند
دو نوزاد مبتلا به لوکمیا با مهندسی ژنتیک درمان شدند

در یکی از نوزادان پس از ۱۶ ماه نشانه هایی از بهبود ظاهر شد و در نوزاد دیگر این فرایند حدود یک سال و نیم طول کشید.

این نوزادان درمانی برای ارتقای سیستم ایمنی بدن همراه نوعی روش مهندسی ژنتیک به نام TALENS دریافت کردند. در درمان ژنتیک دی ان ای نوزادان تغییر داده شد. در روش ژنتیک محققان پس از دریافت سلول های ایمنی از اهدا کننده در دی ان ای آنها چهار تغییر ایجاد کردند. سپس سلول ها به بیماران تزریق شدند.

با کمک چنین تغییری راحت تر می توان سلول های ایمنی ساخت که به غده های سرطانی می چسبند و آنها را نابود می کنند. البته نوزادان قبل از آن تحت شیمی درمانی بودند و سلول های بنیادین نیز برای آنان پیوند زده شد.

به همین دلیل برخی کارشناسان معتقدند نمی توان به طور دقیق تعیین کرد میزان تاثیرگذاری درمان چقدر است و چه میزان از روند بهبود در نتیجه برنامه های شیمی درمانی و پیوند سلول های بنیادین است.