اولین مسابقه نمایشنامه خوانی توکا
خوانش متون نمایش کودکان و نوجوانان از هفته اول امرداد برگزار شده و هر شنبه یک متن توسط گروه های نمایشی خوانش می شود و این مسابقه تا ۱۵ مهر ماه ادامه دارد.

نمایش نامه ی فگل هفتمین متن نمایش خوانی است که توسط گروه شاپو برگزار می شود.

زمان: شنبه ۱۳ شهریور ماه ۹۵

ساعت: ۱۹ عصر

مکان: فرهنگسرای سرو

آدرس: خیابان ولیعصر- بعد از پارک ساعی- ساعی یکم- فرهنگسرای سرو

ورود برای عموم آزاد است.

نمایش خوانی فگل
نمایش خوانی فگل