نقاشی با آبرنگ و روغن از کاردستی های هیجان انگیز اما کمتر شناخته شده است هیجان کودکان پس از پاک شدن نقاشی هایشان ودیدن پاک شدن رنگ ها دیدنی خواهد بود. امروز با سرسره همراه باشید تا با هم یک کاردستی جذاب و زیبا بسازیم.

مواد مورد نیاز:

نقاشی با آبرنگ و روغن
نقاشی با آبرنگ و روغن
 • آبرنگ مایع
 • کاغذ آبرنگ
 • قطره چکان
 • روغن سرخ کردنی مایع
 • سینی
 • پالت نقاشی
 • قدم اول: آبرنگ مایع و آب را با هم مخلوط کرده و روغن را در ظرف جداگانه ای بریزید.
نقاشی با آبرنگ و روغن
نقاشی با آبرنگ و روغن
 • قدم دوم: کاغذ آبرنگ را داخل سینی بگذارید تا از کثیف شدن خانه جلوگیری کنید.
 • قدم سوم: با استفاده از قطره چکان چند قطره آبرنگ روی کاغذ بچکانید.
 • قدم چهارم: با استفاده از قطره چکان دیگری چند قطره روغن روی آبرنگ ها و کاغذ بریزید.
نقاشی با آبرنگ و روغن
نقاشی با آبرنگ و روغن
 • قدم پنجم: تا جایی که دوست دارید این کار را تکرار کنید.
 • قدم ششم: بدون به هم زدن طرح ها کاغذ را جایی بگذارید تا خشک شود.
نقاشی با آبرنگ و روغن
نقاشی با آبرنگ و روغن

نکته: اگر دوست دارید تا طرح هایتان بیشتر پخش شوند می توانید قبل از شروع کاغذتان را کمی نم دار کنید و روی کاغذ نم دار کار کنید.

با خشک شدن طرح روغن آبرنگ را کنار زده و کاغذ در آن نقاط رنگ نمی گیرد و ما شاهد طرح های عجیبی خواهیم بود.