با استفاده از سبد پلاستیکی، برخی از اشیاء یا اسباب‌ بازی‌ هایی در رنگ‌ ها و شکل‌ های مختلف، نخ بازی بسیار سرگرم کننده‌ ای برای نوزادان و نوپایان ایجاد کنید. این بازی کنجکاوی و هماهنگی حرکتی کودکان را تحریک می‌ کند.

نخ بازی برای کودک نوپا
نخ بازی برای کودک نوپا

وسایل مورد نیاز

  • سبد پلاستیکی
  • نخ کتان
  • اشیا و اسباب‌ بازی‌ های مختلف
  • روش بازی

اسباب‌ بازی و اشیا مختلف را درون سبد بریزید.

با نخ کتان مانند شکل روی سبد را بپوشانید.

نخ بازی برای کودک نوپا
نخ بازی برای کودک نوپا

حالا از کودک بخواهید اشیا داخل سبد را از فضای آزاد میان نخ‌ها بیرون بیاورد.