مسئولیت پذیری کودک نباید با زور همراه باشد، زیرا موجب پرخاشگری و لجبازی او می‌شود. مجتبی کاشانی روانشناس و مشاور اظهار داشت: سپردن مسئولیت و نقش های مختلف به کودک باعث می شود که او با مفهوم مسئولیت پذیری آشنا شده و با فراگیری مهارت های اجتماعی در برقراری ارتباط با اطرافیان موفق تر باشد. هرگز کودک را به زور وادار به پذیرش مسئولیت نکنید وی افزود: اگر کودک در انجام مسئولیتی که به او سپرده شده کوتاهی کرد و اشتباهی را مرتکب شد، هرگز از تنبیه بدنی در مورد وی استفاده نکنید بلکه با شیوه زبانی و حالات چهره کودک را متوجه اشتباهش کنید و بعد از تذکر، به فرزندتان محبت کنید. کاشانی تأکید کرد: والدین باید بدانند که هیچ گاه کودک را نباید مجبور به پذیرش مسئولیت کنند و اگر فرزندتان از پذیرفتن مسئولیتی سر باز زد، با او به تندی رفتار نکنید و به مدت طولانی خود را از وی محروم نسازید. این روانشناس در پایان گفت: اجبار و زور برای مسئولیت پذیری کودک باعث لجبازی و پرخاشگری او می شود و بهترین روش برخورد، صحبت کردن با لحنی ملایم و کودکانه با وی است. بیشتر بخوانید …   شماره ۴۱ ماهنامه قلک منتشر شد