مسئولیت پذیری کودک نباید با زور همراه باشد، زیرا موجب پرخاشگری و لجبازی او می‌شود. مجتبی کاشانی روانشناس و مشاور اظهار داشت: سپردن مسئولیت و نقش های مختلف به کودک باعث می شود که او با مفهوم مسئولیت پذیری آشنا شده و با فراگیری مهارت های اجتماعی در برقراری ارتباط با اطرافیان موفق تر باشد.

هرگز کودک را به زور وادار به پذیرش مسئولیت نکنید
هرگز کودک را به زور وادار به پذیرش مسئولیت نکنید

وی افزود: اگر کودک در انجام مسئولیتی که به او سپرده شده کوتاهی کرد و اشتباهی را مرتکب شد، هرگز از تنبیه بدنی در مورد وی استفاده نکنید بلکه با شیوه زبانی و حالات چهره کودک را متوجه اشتباهش کنید و بعد از تذکر، به فرزندتان محبت کنید.

کاشانی تأکید کرد: والدین باید بدانند که هیچ گاه کودک را نباید مجبور به پذیرش مسئولیت کنند و اگر فرزندتان از پذیرفتن مسئولیتی سر باز زد، با او به تندی رفتار نکنید و به مدت طولانی خود را از وی محروم نسازید. این روانشناس در پایان گفت: اجبار و زور برای مسئولیت پذیری کودک باعث لجبازی و پرخاشگری او می شود و بهترین روش برخورد، صحبت کردن با لحنی ملایم و کودکانه با وی است.