در این زمینه، روش های متفاوتی هست. از جمله این که لازم است بعد از گفتن هر قصه یا هنگام قصه گویی به کودک فرصت دهیم به قصه فکر کند و دربارۀ آن حرف بزند. این روش از نظر عاطفی و عقلی برای کودک بسیار مفید است.

برای این که داستان توجه کودک را جلب کند بهتر است سرگرم کننده باشد و کنجکاوی او را برانگیزد. هم چنین لازم است تخیل کودک را فعال کند و به او کمک کند توانایی ذهنی اش را افزایش و احساساتش را توضیح دهد. بهتر است داستان با همۀ جنبه های شخصیتی کودک ارتباط داشته باشد و از نیازهای کودکانه وی سوء استفاده نکند. قصه باید نیازهای درونی کودک را جدی بگیرد و اعتماد او را به خود و آینده اش تقویت کند.

قصه گویی برای کودک
قصه گویی برای کودک

آگاهی دادن به کودک دربارۀ دنیایی که در آن زندگی می کند ، پرورش عادت های مفید و ایجاد عزت نفس و حس استقلال طلبی و گسترش خلاقیت از مهم ترین هدف هایی است که در قصه گویی برای کودک دنبال می شود. با خواندن قصه و بازگویی آن، نیروی بیان و تکلم کودک رشد پیدا می کند و بر دایرۀ لغات و اطلاعاتش افزوده می شود.

آیدن چمبرز در کتاب گفت و گو دربارۀ کتاب در این باره می گوید:« یک شب که هوا تاریک شده بود ، نوۀ پنج سالۀ دوستم به دیدن او آمد.این دختر از خانه شان تا خانۀ پدر بزرگ تنها آمده بود.

برای رسیدن به خانۀ پدر بزرگ (دوستم) باید از راه ِ باریکی از میان درختان می گذشت. پدر بزرگ پرسید:« نترسیدی که تنها آمدی؟» دختر جواب داد:« نه ، نه ، پدر بزرگ ، تمام راه برای خودم داستان شنل قرمزی را تعریف کردم !» کودک با خواندن یا گوش سپردن به قصه بر توجه و دقتش به پیرامون خود می افزاید و دربارۀ هر موضوع و پدیده ای فکر می کند  او از این راه مهارت هایی مثل خوب دیدن ، خوب شنیدن، پرسیدن و به دنبال پاسخ بودن را به دست می آورد.

در این میان وظیفۀ بزرگسالان تنها ایجاد اشتیاق به خواندن در کودکان نیست. بلکه آن ها باید برای تداوم خواندن در گروه های سنی برنامه هایی را پیش بینی کنند تا عادت به خواندن در درون کودک، پایدار و نهادینه شود.

کتاب هایی که برای کودکان انتخاب می شود باید جذاب، عمیق و شیرین باشند و با تجربه ها، نیازها ، علایق و توانایی های آن ها هماهنگ باشد و به کنجکاوی ها و آرمان های بلند پروازانۀ آن ها پاسخ دهد.

کتاب مناسب، تخیل کودک را تقویت می کند و بر تجربه های او می افزاید. به او لذت می دهد و او را به خواندن علاقه مند می کند.

پاسخ دهید

نظر خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید