قصه پیرمرد و خواب زمستانی درخت:یکی بود، یکی نبود. پیرمرد زحمت کشی بود که در دوران جوانی درختی کاشته بود اما این درخت میوه نمی داد چون همیشه می خوابید. پیرمرد دیگر ناامید شده بود.

روزی پیرمرد اندیشید و با خود گفت:«این درخت فقط می خوابد… نه میوه ای دارد که پولی به دست آورم و نه کاری برای زیبایی طبیعت می کند… پس باید آن را قطع کنم… همین الان باید دست به کار شوم.»

پیرمرد بلند شد. وسایل خود را برداشت و نام خداوند را بر زبان آورد تا درخت را قطع کند. ولی احساس کرد که پلک هایش سنگین شده است. با خود گفت:«حالا می خوابم، عصر سرحال می شوم و این درخت را قطع می کنم.»

قصه پیرمرد و خواب زمستانی درخت
قصه پیرمرد و خواب زمستانی درخت

پیرمرد بعد از گفتن این جمله خوابش برد. او سه ساعت خوابیدو وقتی بیدار شد خورشید غروب کرده بود و اذان می گفتند. پیرمرد که دید شب شده بلند شد و به خانه رفت، وضو گرفت و نماز خواند.

صبح روز بعد به طرف درخت به راه افتاد.

در راه، گرفتار یک پیرمرد پرحرف شد پیرمرد کشاورز مجبور شد تا شب با این پیرمرد پر حرف حرف بزند. به سئوالات او پاسخ بدهد. در نتیجه نتوانست آن روز هم درخت را قطع کند.

روز بعد پیرمرد بلند شد و خود را آماده کرد تا برود. در راه احساس ناراحتی می کرد چون واقعاً نمی خواست درخت قطع شود. وقتی رسید تبر را برداشت تا درخت را قطع کند. در آن موقع ناگهان چشمش به به میوه های درخت افتاد که تازه در آمده بودند.

با خوشحالی گفت:«میوه…! بالاخره درختم میوه داد!»

پیرمرد فراموش کرده بود که این سه ماه که درخت خوابیده بود فصل زمستان بود.

او فکر کرد و به یاد دوران جوانی اش افتاد. در آن موقع او به درخت رسیدگی نمی کرد و به آن کم آب می داد و به خاطر همین بود که درخت میوه خوبی نمی داد

[irp posts=”16572″ name=”قصه گربه ناراضی”]

پاسخ دهید

نظر خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید