جهت جلوگیری از سوء تغذیه کودکان، استفاده از غذای خانگی کودک بر پایه ماش و برنج توصیه می‌شود.

در یافته‌های این پژوهش که توسط جمعی از محققان گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی کاشان و با هدف تعیین ارزش پروتئین غذای خانگی بر پایه ماش و برنج با غذاهای کمکی آماده انجام شد، آمده است: تفاوت معنی داری بین ارزش پروتئین غذای خانگی کودک بر پایه ماش و برنج با غذاهای کمکی موجود در بازار وجود ندارد.

به پیشنهاد این بررسی با توجه به قیمت بالای غذاهای کمکی با گنجاندن غذای خانگی بر پایه حبوبات می توان از مشکلات ناشی از سوء تغذیه در کودکان کم کرد.

خواص برنج برای کودکان
خواص برنج برای کودکان

گفتنی است زمانی که شیر مادر به تنهایی جوابگوی نیازمندی‌های تغذیه‌ای کودکان نباشد، تغذیه تکمیلی آغاز می‌شود که مناسب ترین زمان جهت ارائه غذاهای کمکی ۶-۴ ماهگی می باشد.

بیشتر بخوانید: عوارض سرلاک برنج چیست؟

در صورتی که به کمبودهای تغذیه‌ای در دوران کودکی توجه نشود مشکلات و اختلالات رشد را در پی خواهد داشت.