رییس کمیته شیر مادر گفت: اگر نوزادان در ساعات اولیه تولد با شیرمادر تغذیه شود ۲۳.۴درصد مرگ و میر آنها کم می شود که این معادل احیای نفس است.

دکتر سید علیرضا مرندی رییس کمیته کشوری شیر مادر در مراسم بزرگداشت شیر مادر گفت: در مطالعاتی که انجام شده شیرمادر ۱۳درصد از مرگ و میر کودکان زیر یکسال را کم می کند .

کاهش ۱۳درصدی مرگ و میر نوزادان با شیرمادر
کاهش ۱۳درصدی مرگ و میر نوزادان با شیرمادر

وی افزود: سوءتغذیه ۳۵درصد از کودکان را از پای در می آورد که عمده ای آن مربوط به تغذیه با شیر مادر است که این آمار مربوط به کودکان زیر ۵سال است.

مرندی اظهارداشت: اگر نوزاد در ساعات اولیه تولد با شیر مادر تغذیه شود ۲۳.۴درصد مرگ و میر آنها کم می شود که این معادل احیای نفس است.

وی تصریح کرد: هر چه تعداد هفته ها و ماههایی که کودک از شیرمادر تغذیه کرده بیشتر باشد اوج سلامت آنها نیز بیشتر است.

مرندی همچنین افزود: در سال ۲۰۰۹ اکادمی کودکان امریکا اقدامات و اموزش مادر و کارکنان بیمارستان را تعیین کرده و تغذیه با شیر مادر در ساعات اولیه تولد از اولویت های ان طرح است که هم اکنون در امریکا در حال انجام است.انها تلاش دارند نوزادان نارس فقط از شیر مادر تغذیه کرده از شیر خشک استفاده نکنند.زیرا شیرمادر برای نوزادان نارس حیاتی تر است.

رییس کمیته کشوری شیرمادر تاکید کرد: فقط در یک مورد شیرمادر برای کودک ممنوع است آنها هم زمانی است که نوزاد مبتلا به گالاکتوز باشد.

وی در اخر افزود: استفاده حداقلی از پستانک جز ده اقدام لازم و اولیه است و فقط در زمانی که کودک احساس درد و ناراحتی می کند و دادن پستان مادر به او مقدور نباشد،باید از پستانک استفاده کرد.