یک روانشناس کودک گفت: رفتارهای زورگویی کودکانتان را خیلی جدی بگیرید و در مقابل اینگونه رفتارها قاطعانه بایستید. مریم صابری پور روانشناس کودک درباره چگونگی رفتار با کودکان پرخاشگر و زورگو گفت: کودکان معمولا رفتار خشونت و زورگویی را در خانواده از والدین خود می آموزند ، در واقع ما اغلب شاهدیم که این کودکان قربانی رفتارهای والدین خود می شوند یا بعضا از همسالانه خود این رفتار را یاد می‌گیرند.

رفتارهای زورگویی کودکان را جدی بگیرید
رفتارهای زورگویی کودکان را جدی بگیرید

وی افزود: دروغگویی، دزدی، فرار از منزل، آزار و اذیت حیوانات و فعالیت های جنسی زودهنگام از جمله رفتارهایی است که کودکان زورگو و خشن دارند. رفتارهای زورگویی کودکان را جدی بگیرید وی همچنین تصریح کرد: زورگویی و پرخاشگری کودکان به سه شکل کلامی، جسمی و رابطه ای بروز می کند. این روانشناس کودک اظهار کرد: از توصیه های ما به والدین این است که رفتار های زورگویی کودکان را خیلی جدی بگیرند و در مقابل اینگونه رفتار ها قاطعانه بایستند و اگر برای آنها تنبیه و یا تشویقی در نظر گرفته می شود حتما به آن عمل کنند. وی ادامه داد: محروم کردن کودکان از تفریحاتشان می تواند از تنبیه های این افراد باشد. صابری‌پور گفت: از سن یک و نیم سالگی تا سن سه سالگی، کودکان در حال رشد هستند و تغییرات مغزی و فیزیولوژیک در آنها رخ می دهد.

رفتارهای زورگویی کودکان را جدی بگیرید
رفتارهای زورگویی کودکان را جدی بگیرید

کودکان در این رنج سنی خیلی کنجکاو هستند، جیغ می کشند، پرت می کنند، مالکیت در آنها خیلی زیاد است و همین باعث می شود که اغلب والدین به اشتباه فکر کنند که کودکان آنها پرخاشگر و زورگو هستند. این روانشناس کودک افزود: تا سن سه سالگی، اغلب این رفتار در کودکان، به علت ناکام ماندن آنها از به دست آوردن چیزی است و یا اینکه آنها رفتار والدین خود را تکرار می کنند.  وی تاکید کرد: نسبت به این رفتارها از جمله پرت کردن، جیغ کشیدن، مو کندن و غیره سریعا واکنش نشان دهید به طور مثال اگر برادرش را زد باید از آن محیط دورش کنید.

تا جایی که ممکن است نسبت به رفتارهای تهاجمی هر دفعه به شکل یکسانی پاسخ نشان دهید به عنوان مثال دور کردنش از موقعیت می تواند پاسخ یکسانی نسبت به رفتار تهاجمی کودک باشد. بعد از اینکه کودک را کنار کشیدید صبر کنید آرام شود و به او بگویید کاملا طبیعی‌ است عصبانی شوی اما درست نیست بزنی یا گاز بگیری. صابری پور گفت: زمان دیدن تلویزیون را برای کودکا ن زیر دو سال کم کنید یعنی همراه کودک آن را تماشا کنید مخصوصا اگر کودک مستعد تهاجم است. اگر کودک دو ساله شما تهاجمی به نظر می رسد.

رفتارهای زورگویی کودکان را جدی بگیرید
رفتارهای زورگویی کودکان را جدی بگیرید

بچه های دیگر را می زند یا دعوا می کند و تلاش های شما نتیجه ای نداشته است با یک روانشناس صحبت کنید. وی اضافه کرد: تا سن چهار سالگی هیچ کدام از رفتارهای کودکان، زورگویی تلقی نمی شود و اغلب این رفتار ها به دلیل ارتباط گرفتن آنها با اطرافیانشان است. اما لازم است والدین نسبت به اینگونه رفتارها واکنش نشان دهند تا از پیشرفت این رفتار ها جلوگیری کنند. البته به هیچ عنوان تنبیه بدنی برای فرزندان توصیه نمی شود.