برنامه رصد خورشید برای کودکان و نوجوانان در تاریخ چهاردهم شهریور ماه برگزار می شود.

برنامه رصد خورشید برای کودکان و نوجوانان ۷ تا ۱۴ سال در تاریخ چهاردهم شهریور ماه دایر می شود.

رصد خورشید برای کودکان و نوجوانان در چهاردهم شهریور ماه
رصد خورشید برای کودکان و نوجوانان در چهاردهم شهریور ماه

این دوره توسط گروه آسمان شب ایران و ایران اپتیک با حمایت مرکز خدمات شهرداری منطقه ۶ برگزار خواهد شد. همچنین این برنامه رصدی در سالن خدمات اجتماعی شهرداری منطقه ۶ تهران به نشانی میدان آرژانتین، خیابان الوند، کوچه ۳۷ غربی، مرکز کارآفرینی، دفتر آسمان شب ایران برپا می شود.

رصد ایمن خورشید با فیلتر مخصوص صورت می گیرد و از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲ است.