سخت گیری های بیش از حد والدین در انجام بازی های کودک ، مانع از افزایش توانایی و خلاقیت او می شود.

ناهید ازغندی روانشناس کودک اظهار کرد:گاهی شلختگی کودکان در بازی ها مانند بازی با شن و ماسه، رنگی کردن دستان حین نقاشی،والدین را دچار آشفتگی و عصبانیت کرده تا حدی که گاهی اقدام به تنبیه فرزند خود می کنند.

رشد خلاقیت کودک در گرو بازی های آزادانه است
رشد خلاقیت کودک در گرو بازی های آزادانه است

وی ادامه داد:کودکانی که آزادانه و به دور از امر و نهی والدین بازی خود را انجام می دهند، از توانایی قدرت یادگیری و هوش بالاتری در مقایسه با سایر همسالان خود نسبت به محیط پیرامون شان برخوردار هستند.

ازغندی با اشاره به اهمیت دخالت نکردن والدین در بازی کودکان افزود:این کودکان ۷۰ درصد محیط و وسایل بازی خود را شناسایی می کنند، اما در سایر کودکان که والدین دخالت مستقیم دارند، این شناسایی به ۵۰ درصد می رسد.

این روانشناس با بیان اینکه بازی و حرکت از عوامل اطمینان بخش محسوب می شود و کودکان از طریق آن با محیط مأنوس شده و احساس امنیت می کنند، تصریح کرد:آزادی کودک در انجام بازی باید در حد معقول بوده و به طور غیر مستقیم از سوی والدین کنترل شود تا موجب آسیب رسیدن به کودک نشود.

ازغندی تاکید کرد: بسیاری از دردها و نابسامانی های رفتاری کودکان از راه بازی کردن تسکین یافته و کودک از طریق بازی فرصتی به دست می آورد تا خشم خود را تخلیه کند، بنابراین آزادی کودک برای بازی کردن در حد معقول موجب تخلیه روحی و روانی آن ها هم می شود.