گروه آسمان برگزار می کند : دوره یادگیری و تفکر سیستمی در مدرسه

ویژه معلمان، مدیران و کارشناسان آموزشی

یادگیری و تفکر سیستمی در مدرسه

زمان برگزاری دوره سطح یک:
شنبه تا چهارشنبه ۷ تا ۱۱ مرداد ۱۳۹۶
ساعت ۸ تا ۱۳
شنبه تا چهارشنبه۲۱ تا ۲۵ مرداد ۱۳۹۶
ساعت ۱۴ تا ۱۹

زمان برگزاری دوره سطح دو:
شنبه تا چهارشنبه ۲۸ مرداد تا ۱ شهریور مرداد ۱۳۹۶
ساعت ۱۴ تا ۱۹

زمان برگزاری دوره سطح سه:
شنبه تا چهارشنبه ۱۱ تا ۱۵ شهریور ۱۳۹۶
ساعت ۸ تا ۱۳

مکان:
تهران، دانشگاه صنعتی شریف

شهریه ثبت نام:
۵۰۰ هزار تومان برای ۲۵ ساعت آموزشی
ثبت نام در گروه های سه نفر و بیشتر شامل ۱۰ درصد تخفیف خواهد بود.

لینک ثبت نام ” https://go8uTTcco.gl/

پس از بررسی اطلاعات ثبت نام و احراز شرایط، فرم دیگری برای واریز شهریه ثبت نام ارسال خواهد شد.

ایمیل: mae@asemaan.org
تماس های ضروری: ۰۹۹۰۱۲۹۷۲۴۵

بیشتر بخوانید …  فیجت اسپینر به کاهش اضطراب و کنترل ADHD کمک می کند؟