انجام بازی‌ های رایانه‌ ای موجب خیال پردازی غیرواقعی در کودکان می‌شود و آن‌ها با انجام چنین بازی‌ هایی تصور خیالی خود را با واقعیت سوق می‌ دهند.

حمیدرضا رحمانی کارشناسی ارشد روان‌شناسی و مشاور امور تربیتی در مدارس اظهار داشت: کودکان در سنین قبل از ۱۰ سالگی قدرت تفکر انتزاعی ندارند و هر آنچه را که از دنیای پیرامون خود می‌بینند واقعی می‌پندارند و باور می‌کنند.

انجام بازی‌ های رایانه‌ ای موجب خیال پردازی غیرواقعی در کودکان می‌ شود
انجام بازی‌ های رایانه‌ ای موجب خیال پردازی غیرواقعی در کودکان می‌ شود

وی تصریح کرد: بازی‌ های رایانه‌ ای منجر به خیال پردازی‌ های غیر واقعی در کودکان می‌شوند و آن‌ها با انجام چنین بازی‌ هایی تصور خیالی خود را با واقعیت سوق می‌دهند.

کارشناس ارشد روان‌ شناسی با اشاره به درگیری و خشونت در بازی‌های رایانه‌ای تاکید کرد: بازی‌های رایانه‌ای موجب بروز رفتار‌های پرخاشگرانه در کودکان می‌شوند، چرا که در آن‌ها شخصیت‌هایی بازی می‌کنند که دایم در حال خشونت هستند.

رحمانی خاطر نشان کرد: بازی‌های رایانه‌ای علاوه بر آسیب‌های مخرب بر رفتار کودکان و نوجوانان، میزان فعالیت‌های جسمی آن‌ها را نیز کاهش می‌دهند.

وی گفت: ممکن است کودکان با تاثیرپذیری از بازی‌ های کامپیوتری رفتار‌های پرخاشگرانه از خود بروز دهند.