گفتن جمله (خجالت می کشد) به کودک در نزد دیگران باعث گوشه گیری بیشتر او می شود. فرید توکلیان روانشناس و مشاور اظهار کرد: رفتار والدین در برخورد با خجالتی بودن کودکان بسیار مهم است و در جمع  و نزد دیگران هرگز نباید برچسب خجالتی بودن به کودک زده شود.

وی ادامه داد: این خجالتی بودن کودکان باعث گوشه گیری بیشتر کودک می شود از این رو بهتر است در هنگام خجالت کشیدن در میان اطرافیان انتظار خود را در آن شرایط به کودک گوشزد کنید مثلا به فرزندتان بگویید که فلانی دوست دارد تو را بغل کند و ببوسد ، پس تو هم او را ببوس.

خجالتی بودن کودک

توکلیان اضافه کرد:والدین باید بدانند که هرگز نباید کودک را مجبور به آشنایی با محیط جدید و دیگران کنند و اجازه دهند خودش به آرامی این روند را طی کند، حتی ممکن است آشنا شدن کودک با شرایط جدید مانند رفتن به مهدکودک و پذیرفتن وظایف خود، یک ماه طول بکشد.

این روانشناس تصریح کرد:هیچ گاه نباید به کودک جمله(خجالت نکش) گفته شود زیرا موجب تشدید این رفتار می شود. همچنین اجبار به برقراری ارتباط با دیگران موجب پناه گیری بیشتر وی به درون خودش است و باعث شده تا او در کسب مهارت های اجتماعی دچار مشکل شود.

توکلیان در پایان یادآور شد: وقتی برچسب غیر اجتماعی بودن یا خجالتی بودن به کودکان زده می شود، به تدریج او با خودش فکر می کند که واقعأ خجالتی و غیر اجتماعی است و این رفتار در کودک به مرور زمان تشدید می شود.