نخستین جشنواره کودک و پلیس روز شنبه با مشارکت شهرداری کرج و با هدف اجرای برنامه های آموزنده و آگاهی بخشی به کودکان در این کلانشهر برپا شده است.

جشنواره کودک و پلیس در کرج
احمد خیری معاون اجتماعی سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری کرج افزود: این جشنواره از ساعت ۹ در کانون کودک و نوجوان ققنوس واقع در ۴۵ متری گلشهر، خیابان شقایق غربی آغاز و تا ساعت ۱۵ ادامه خواهد داشت.

وی بیان کرد: جشنواره کودک و پلیس به همت شهرداری کرج، نیروی انتظامی، هیات ورزشی همگانی استان، کمیته بازی ورزش های کودکان و نوجوانان استان و کانون ققنوس برپاست.

وی با اشاره به شعارِ پلیس برای امنیت، امنیت برای همه و نقش آن در کاهش آسیب های اجتماعی، اظهار داشت: هنگامی پلیس در انجام مأموریت ‌های محوله بیش از گذشته موفق خواهد بود که در کنار مردم بوده و آنان را نیز در انجام بهتر امور همراه کند.

خیری با اشاره به تعامل مطلوب پلیس با مردم و گروه ‌های اجتماعی یادآور شد: از همین رو است که شعارِ پلیس جامعه محور نیز وارد ادبیات نیروی انتظامی شده تا با اجتماعی شدن امنیت عمومی و با کمک نیروهای مردمی و نهادینه کردن ارزشها و اصول فرهنگی به فرایند تولید نظم و امنیت اجتماعی، سامان داده و شرایطی را ایجاد کند که شهروندان ضمن همکاری با پلیس بتوانند با آگاهی و آموزش های لازم، از خود مراقبت کنند.