جشنواره رنگی رنگی به مناسبت هفته کودک در مهد کودک لوح سفید برگزار می شود.

جشنواره رنگی رنگی به مناسبت روز جهانی کودک
جشنواره رنگی رنگی به مناسبت روز جهانی کودک

این جشنواره یکشنبه ۱۶مهرماه ساعت ۱۵تا ۱۶ است.

شرکت در این ��شنواره برای عموم آزاد و رایگان است.

برای رزرو و گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره ۲۲۳۸۶۵۹۴ تماس بگیرید.