مهد کودک لوح سفید کارگاه هیجان انگیز دنیای رنگ ها و فصل پاییز را با عنوان جشنواره رنگها برای کودکان ۱/۵ سال تا ۳ سال برگزار می کند.

جشنواره رنگها در مهد کودک لوح سفید
این کارگاه به صورت تک جلسه ای در شنبه ۱۳ آبان ماه، ساعت۱۱ تا ۱۲ برگزار می شود.

جشنواره رنگها دارای ظرفیت محدود بوده و مهلت ثبت نام آن تا ۶ آبان ماه است.

جهت ثبت نام و گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره ی ۲۲۳۸۶۵۹۴ تماس بگیرید.