مهد کودک لوح سفید کارگاه هیجان انگیز دنیای رنگ ها و فصل پاییز را با عنوان جشنواره رنگها برای کودکان ۱/۵ سال تا ۳ سال برگزار می کند.

این کارگاه به صورت تک جلسه ای در شنبه ۱۳ آبان ماه، ساعت۱۱ تا ۱۲ برگزار می شود.

جشنواره رنگها دارای ظرفیت محدود بوده و مهلت ثبت نام آن تا ۶ آبان ماه است.

جهت ثبت نام و گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره ی ۲۲۳۸۶۵۹۴ تماس بگیرید.