قصه‌های کودکی هرگز فراموش نمی‌ شوند و تا پیری شیرینی‌شان و پیام‌شان با آدمهاست. اگر کودک دارید، او را به جشنواره بین المللی قصه گویی کانون پرورش فکری ببرید تا شادمانه بیاموزند. قصه گویی در رشد و تربیت کودک نیز تاثیر بسیار دارد که در سایت سرسره ما مقالات متعددی در این زمینه ارائه داده ایم. می توانید با مراجعه به آن ها بیشتر در این مورد اطلاعات کسب کنید و با انگیزه‌ی بیشتر به این جشنواره بروید.

بیستمین جشنواره بین المللی قصه گویی
بیستمین جشنواره بین المللی قصه گویی

زمان: ۲ الی ۵ بهمن ماه ۱۳۹۶

مکان: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

آدرس: تهران، خیابان دکتر فاطمی، خیابان حجاب، مرکز آفرینش های فرهنگی هنری کانون