فکر می کنم فزندانم این آمادگی را دارند مدت کوتاهی در خانه تنها بمانند. چگونه تنها ماندن کودکان در خانه را با موفقیت انجام دهم .

فکر کنید

اجازه دادن به بچه ها برای تنها ماندن در خانه ،گام بزرگی برای تمام اعضای خانواده است .این کار به بچه ها سطح جدیدی از مسئولیت و به والدین حس افزایش میزان خوشایند آزادی را میدهد . میدانم این کار شبیه ازاد شدن است ،اما در این تغییر بزرگ هر گز عجله نکنید . با حوصله ی تمام برنامه ریزی کنید و برای موفقیت آماده شوید .

راه حل ها

۱) با کمک بچه ها فهرستی از قوانین آماده کنید که وقتی در خانه تنها هستند باید اجرا کنند. ((باید ها )) مانند تکالیف مدرسه، کارهای خانه و غیره و همینطور(( نباید ها )) مانند رفتن جلوی درخانه هنگامی که در میزنند، استفاده از اجاق گاز یا بستن دست خواهر و برادر را در آن قید کنید. فهرستی از فعالیتهای قابل قبول تهیه کنید و در آن میزان مدت استفاده از تلویزیون را بنویسید و اینکه چه غذاهایی می توانند بخورند. هر چه در ابتدا در مورد این مسائل فکر کنید و مسائل ممکن را در فهرست ها قید کنید، احتمال کمتری وجود دارد که بعد ها با مشکلاتی رو برو شوید.

۲) به فرزندانتان شرایط اضطراری را آموزش بدهید. این آموزش را به همه ی فرزندانتان بدهید نه فقط به بزرگترین آنها. مطمئن شوید که فهرستی از شماره تلفن های ضروری و در محلی که به سادگی قابل دسترس باشد قرار داده اید. شماره تلفن های اصلی در مواقع ضروری روی تلفن بنویسید. حتما نشانی خود و کروکی خانه یادداشت کنید تا در صورتی که با اورژانس یا مکان های ضروری تماس گرفت، دچار مشکل نشود.

۳) در مورد موقعیت های مختلف اضطراری با هم گفت گو کرده و با نقش بازی کنید. بپرسید ((توچه می کنی اگر …)). سوالاتی بپرسید تا مطمئن شوید فرزندانتان از آمادگی لازم برخوردا رند. نمونه هایی از موقعیت هایی که باید مرور کنید عبارتند از:
-اگر کلید خانه را گم کنی چیکار می کنی ؟
-اگر شخصی پشت در باشد چه می کنی ؟
-اگر پدر راس ساعت ۵ نیامد چه می کنی ؟
-و …

۴) اگر بیش از یک کودک دارید، از قبل تصمیم بگیرید که کدام یک از آنها ((مسئول ))است. اگر چند فرزند دارید به آنها مسئولیت مساوی بدهید. قوانینی را که باید رعایت شوند، کاملا مشخص کنید. تصمیم بگیرید که در غیاب شما بحث ها چگونه باید حل شود .