۱٫    بازی های جسمی
بازی های جسمی از قدیمی ترین انواع بازی ها هستند. ریشه تاریخی این نوع بازی ها به دوران ماقبل تاریخ باز می گردد، انسان های ماقبل تاریخ دریافته بودند که مهارت های پرتاب کردن، گرفتن و… برای دفاع شخصی و قبیله ای آن ها ضرورت دارد. و این مهارت ها را می توانند از طریق بازی به دست آورند.

بازی های جسمی هم می توانند به صورت گروهی و هم انفرادی و یا ترکیبی از هر دو آنجام گیرند.

هرچند هدف این بازی ها، تقویت قوای جسمانی کودک به صورت کل است، اما در برخی از انواع تغییر یافته ی آن به تقویت حواس توجه بیشتری می شود. از طرف دیگر، اگرچه این بازی ها متوجه تقویت جسمانی کودک می باشند، اما هر حرکت مستلزم استفاده از اندیشه بوده و تقویت قوای ذهنیکودک و اجتماعی شدن وی را نیز در پی دارد.

بازی های جسمانی ۲ دسته مهارت را تقویت می کنند، تقویت عضلات درشت و تقویت عضلات ریز؛ عضلات درشت همانند بازو و عضلات ریز همانند انگشتان دست.

کودک برای خارج ساختن انرژی اضافی بدن خود و رهایی از خستگی، گاهی بازی های جسمی می کند. این بازی ها، نا آرامی و پرخاشگری را در کودکان کاهش می دهند.

بازی های جسمی برای تقویت عضلات درشت:

کانگرو بازی
بوووووم
بازی های جسمی برای تقویت عضلات ریز:

سری چفتو
اسباب بازی های کوبشی 
مرتبط

بیشتر بخوانید …  کج دار و مریز بازی تمرکز و تعادل