بازی های جسمی
بازی های تقلیدی
بازی های نمایشی
بازی های نمادی
بازی های تخیلی
بازی های آموزشی
۵٫ بازی تخیلی:

در این نوع بازی ها، کودکان «تِم» (موضوع) داستان را خودشان در حین بازی می سازند. این «تِم ها» معمولا برا اساس حوادثی است که کودکان دیده اند و یا داستانی که شنیده اند ولی اساسا از عقیده ی خودشان استفاده می کنند. وقتی کودکان بازی های تخیلی را انجام می دهند معمولا نقش شخصی را که می خواهند بهتر بشناسند بازی می کنند.

به این ترتیب به موقعیت و احساس دیگران پی می برند و این باعث می شود که کودک خود را بهتر بشناسد. بعضی اوقات کودکان تمایلات و آرزوهای درونیخود را به وسیله  بازی ابراز می کنند. مثلا اگر دوست ندارد بچه کوچک باشد می تواند در بازی به بزرگی تظاهر کند. باید توجه داشت که هر چه وسایل بازی بیشتر باشد کودکان بهتر می توانند بازی های تخیلی را انجام دهند.

تقسیم بندی انواع بازی : ۵- بازی تخیلی
تقسیم بندی انواع بازی : ۵- بازی تخیلی

تاثیر بازی های تخیلی:

بازی های تخیلی باعث می شوند احساسات درونی کودک آشکار شود و اعتماد به نفس پیدا کند. که این امر از با ارزش ترین صفات بازی های تخیلی می باشد ولی گاهی اوقات اگر احساسات درونی آن ها شدید باشد باعث بروز خشونت شده و یا دست به کارهای خطرناک می زنند. در این موقع مربی باید به کودک کمک کند، ولی رفتار مربی باید طوری باشد که کودک احساس گناه نکند.

کودک از همان زمان آشنایی خود با جهان خارج نیروی تخیل قوی ای دارد و لذا از این قدرت خود در بازی ها به نحوی مطلوب استفاده می کند. این نوع بازی های در حقیقت میدانی برای تجلی قدرت خلاقیت کودک است. یعنی هر چه قدرت تخیل او قوی تر باشد بازی های تخیلی قوی تری انجام خواهد داد.

تفاوت این نوع بازی ها با بازی های نمادی آن است که در بازی های تقلیدی و نمایشی و حتی نمادی کودک از آن چه دیده و تجربه کرده الگوبرداری می کند در حالی که در بازی های تخیلی، کودک با استفاده از تجربه های گذشته خود، رویدادی جدید که در سابق برخورد چندانی با آن نداشته است، به وجود می آورد. کودکان می توانند در خیال خود جربان آب باریک را به شکل رودخانه ای بزرگ تصور کنند. کودک می تواند مانند یک اتومبیل حرکت کند، دور بزند و خودش را به عنوان راننده و بدنش را اتومبیل فرض کند.

تقسیم بندی انواع بازی : ۵- بازی تخیلی
تقسیم بندی انواع بازی : ۵- بازی تخیلی

به طور کلی بازی های تخیلی ریشه در خلاقیت کودک دارند، رشد تخیل در کودکان باید هدف اصلی آموزش و پرورش باشد. همه مخترعان، نویسندگان، نقاشان و موسیقی دانان دارای تخیلی قوی بوده اند. تخیل فرصت های مناسبی در زمینه یادگیری کودک و شناخت او از جهان فراهم می آورد. از انواع بازی های تخیلی، مکعب سازی و نقاشی انگشتی است.

مکعب بازی به کودک کمک می کند تا با خود و دیگران ارتباط برقرار ساخته، بتواند تخیلات خود را بهتر آشکار سازد و بیشتر به کشف عالم واقع نایل آید. مکعب بازی حس حادثه جویی کودک را پرورش می دهد لازم به ذکر است که پسران حادثه جو تر از دختران هستند، هنگامی که کودک چیزی را که با مکعب ساخته است به کودکان دیگر نشان می دهد، اعتماد به نفس در او رشد کرده و احساس ارزش و کفایت می کند.

نقاشی انگشتی: یکی دیگر از بازی های تخیلی است. در نقاشی انگشتی کودکان با استفاده از رنگ های گوناگون، اشکال، و تصاویر بسیار ساده را با انگشتان خود رسم می کنند. نقاشی های کودکان را می توان به آیینه هایی تشبیه کرد که احساسات و عواطف کودکان را به آسانی منعکس می کند.

ادامه دارد…