طبق یافته های پزشکی محققان، وجود یک باکتری شایع مرتبط با بیماری لثه ممکن است بارداری در زنان را به تعویق اندازد.

«سوزانا پاجو» یکی از محققان دانشگاه هلسینکی فنلاند، در این باره می گوید: «نتایج مطالعات ما زنان جوان در سن باروری را ترغیب می نماید تا مراقب بهداشت دهان شان باشند و به طورمداوم در معاینات دوره ای شرکت کنند.»

بیماری «لثه» موجب تاخیر در بارداری می شود
بیماری لثه یک واکنش التهابی به عفونت باکتریایی زیر خط لثه هست. مطالعه شامل ۲۵۶ زن سالم غیرباردار (میانگین سنی ۲۹.۲ در رده سنی ۱۹ تا ۴۲ سال) بود که به خاطر باردارشدن راه های پیشگیری از بارداری را کنار گذاشته بودند.

در طول ۱۲ ماه این زنان به منظور اطلاع از باردارشدن یا نشدن شان تحت نظر بودند. نتایج مطالعه نشان داد «ژنژیوالیس پورفیروموناس» باکتری مرتبط با بیماری های لثه ای، به شکل قابل توجهی در بزاق زنانی که در طول یک سال تحت نظربودن باردار نشده بودند بیشتر بود.

بیماری «لثه» موجب تاخیر در بارداری می شود
بیماری «لثه» موجب تاخیر در بارداری می شود

همچنین میزان آنتی بادی های بزاق و سرم خون علیه این پاتوژن به شکل قابل توجهی در زنانی که باردار نشده بودند بیشتر بود.

بررسی آماری نشان داد این یافته ها مستقل از سایر عوامل دخیل در بارداری نظیر سن، سیگار کشیدن، وضعیت اجتماعی-اقتصادی، باکتری های واژن، زایمان های قبلی، یا بیماری های بالینی لثه بود.

زنان دارای P. gingivalis در بزاق دهان شان و میزان بالاتر آنتی بادی در بزاق یا سرم خون در مقابله با این باکتری سه برابر بیشتر در معرض ریسک باردارنشدن در مقایسه با همتایان خود بودند.

به گفته پاجو، «مطالعه ما دلایل احتمالی ناباروری را نشان نمی دهد بلکه حاکی از آن است که باکتری های لثه ممکن است دارای تاثیراتی بدنی بر باردارشدن باشد.»