درباره کتاب به کبوتر اجازه نده اتوبوس براند: راننده‌ ی اتوبوس می‌ رود و از مخاطبش می‌ خواهد که اجازه ندهد کبوتر اتوبوس براند! بچه‌ ها به عنوان مخاطبین داستان باید در مقابل شگردهای جورواجور کبوتر مقاومت کنند و اجازه ندهد که سوار اتوبوس شود! این داستان علاوه بر جذابیت و گیرایی بالایی که برای کودکان دارد مهارت نه گفتن را هم به آنها می‌ آموزد.

در انتهای کتاب راننده برمی‌ گردد و از اینکه کبوتر اتوبوس نرانده تشکر می‌ کند. کودکان در روند داستان نه گفتن را یاد می‌ گیرند و یا چالشی با آن پیدا می‌ کنند که در هر دو صورت برای رشد شخصیتی و عاطفی کودک گامی بزرگ است.

مشخصات کتاب به کبوتر اجازه نده اتوبوس براند

معرفی کتاب به کبوتر اجازه نده اتوبوس براند
معرفی کتاب به کبوتر اجازه نده اتوبوس براند

نویسنده و تصویرگر: مو ویلمز

مترجم: زهرا احمدی

ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

سال نشر: ۱۳۹۳

گروه سنی: ۳ تا ۶ سال

گزیده کتاب به کبوتر اجازه نده اتوبوس براند

سلام! من راننده‌ ی این اتوبوس هستم؛ اما مجبورم مدتی آن را اینجا بگذارم و بروم. می‌ توانی تا برگردم مواظب اتوبوس باشی؟ متشکرم. راستی یادت نرود: به کبوتر اجازه نده اتوبوس براند!

کبوتر: آهای، من می‌ توانم اتوبوس برانم؟ خواهش می‌ کنم. قول می‌  دهم مواظب باشم. هیچ‌ کاری نمی‌ کنم؛ فقط فرمان را می‌ چرخانم. چرا من هیچ‌ وقت نمی‌ توانم کاری را که دوست دارم بکنم؟

فعالیت های مرتبط با کتاب به کبوتر اجازه نده اتوبوس براند

این کتاب می تواند بستر مناسبی برای انجام این فعالیت ها برای گروه سنی ۳ و ۴ سال_۵ و ۶ سال باشد:

اجرای نمایش با کودک:

کودک ابتدا می‌ تواند یک کبوتر نقاشی کند. بعد دور آن را کمک بزرگتر خود ببرد. یک چوب بستنی را از پشت به آن چسب بزند و برای خودش هم می‌ تواند ماسکی که دلش می‌ خواهد درست کند.

به این‌ ترتیب قصه‌گو کبوتر می‌ شود و کودک هم ماسک خودش را می‌ گیرد و قصه را اجرا می‌ کنند. پایان داستان حتما نباید مانند پایان داستان کتاب باشد. شاید کودک به کبوتر اجازه دهد که اتوبوس براند. در این صورت قصه‌ گو با کودک وارد گفت‌ و‌ گو می‌ شود و علتش را می‌ پرسد و می‌ گذارد آزادانه نظراتش را بیان کند.

   به دنبال کتاب مناسب برای گروه سنی متناسب کودکتان هستید؟ بخش معرفی کتاب سایت سرسره را دنبال کنید…

[irp posts=”13793″ name=”معرفی کتاب توی کتاب گیر افتادم”]