بهانه گیری های کودک در هنگام غذا خوردن در واقع بهانه ای برای تسلط بر والدین و به کرسی نشاندن خواسته هایشان است.

ناهید ازغندی روانشناس کودک و نوجوان اظهار کرد: برخی کودکان هنگام غذا خوردن بهانه گیری هایی می کنند تا با این روش بر والدین خود تسلط پیدا کنند، اما والدین باید توجه داشته باشند که هیچ گاه نباید چند نوع غذا را برای پخت به فرزند خود پیشنهاد دهند، بلکه باید برای تمام اعضای خانواده یک نوع غذا پخته شود.

دلیل بهانه گیری کودک در خوردن غذا چیست؟
دلیل بهانه گیری کودک در خوردن غذا چیست؟

ازغندی تصریح کرد: پدر و مادر باید در برابر رفتارهای کودک خود وحدت کلمه داشته باشند و اقدام به جایگزینی غذا برای کودک نکنند.

این روانشناس کودک گفت: اگر دلیل بهانه گیری کودک در خوردن غذا تنها به علت احساس نامطلوب غذا در دهانش است، شیوه پخت غذا را تغییر بدهید و همان گونه که او دوست دارد برایش تهیه کنید.

ازغندی در پایان خاطر نشان کرد: وقتی کودک به‌خوبی غذا می خورد از او تعریف و تمجید کنید در شرایطی که کودک تمایلی به خوردن غذا ندارد هرگز نباید با وعده وعید او را به این کار تشویق نکنید زیرا کودک می آموزد که همیشه خوردن غذا باید در گرو تحقق خواسته هایش باشد.