برگزاری سومین سمینار قصه درمانی با گردهمایی متخصصان ، دانشگاهیان ، درمانگران ، داستان سرایان و سایر علاقه مندان به قصه درمانی برگزار می شود. افزون بر برگزاری سومین دوره این سمینار ، کارگاه هایی نیز در کنار این گردهمایی برپا خواهد شد.

با توجه به ظرفیت محدود ، پذیرش و ثبت نام جهت حضور در سمینار و کارگاه ها به صورت جداگانه انجام می شود.

زمان : ۴ تا ۸ آوریل ۲۰۱۷

مکان : شهر سینترای کشور پرتغال

نمایش ها و رویدادهای کودکانه را با این لینک دنبال کنید…