موسسه مهر آیین با همکاری گردشگران کوچک پنجشنبه ۲۷ مهر ماه دو ساعت بازی و شادی برای بچه ها در نظر گرفته اند.

این برنامه بازی مناسب بچه های ۱ سال تا ۶ سال است. در این رویداد استخر توپ، آشپزخانه، ماشین و شن بازی و یک عالمه بازی های دیگر انجام می شود.

زمان: پنچشنبه ۲۷ مهرماه، ساعت ۱۱ تا ۱۳

مکان: سعادت آباد

جهت هماهنگی با شماره ی ۰۹۳۵۴۲۰۴۹۱۵ تماس بگیرید.

برنامه بازی برای کودکان توسط موسسه مهر آیین